Hãy liên hệ với người quản trị website http://www.arabiatarab.com – Mr hải thông qua email: slogant001@gmail.com / skype hainiit